Skip to content

El trastorn de personalitat per evitació (TPE)

Imagen sobre el trastorno de personalidad por evitación

El Trastorn de Personalitat per Evitació (TPE) es caracteritza per un patró generalitzat d’inhibició social, que es manifesta en la restricció de les interaccions socials a causa de sentiments intensos d’inadequació i una hipersensibilitat a l’avaluació negativa per part dels altres. Aquesta inhibició no sols limita les interaccions socials, sinó que també pot interferir amb el funcionament general i el benestar emocional de la persona afectada. És essencial comprendre que no és simplement timidesa excessiva o introversió, sinó més aviat un trastorn psicològic complex que afecta múltiples aspectes de la vida de qui el pateix.

És molt important reconèixer la naturalesa multifacètica del TPE i les seves ramificacions en la vida quotidiana. Aquest trastorn no sols afecta les relacions interpersonals, sinó que també pot influir en la vida laboral, acadèmica i emocional de la persona afectada. A més, pot manifestar-se de manera diferent en cada individu, la qual cosa subratlla la importància d’una avaluació integral d’aquest trastorn.

Signes i símptomes del TPE

Com en la majoria dels trastorns, per a poder proporcionar una solució més efectiva als qui ho pateixen, és crucial poder identificar els signes i símptomes del TPE de manera primerenca. Alguns dels indicadors clau són:

Sentiments d’inadequació. Les persones amb TPE solen experimentar una profunda sensació d’incompetència i desvaloració en diverses àrees de la seva vida, la qual cosa pot portar-les a evitar situacions que perceben com a desafiants o amenaçadores per a la seva autoestima.

Hipersensibilitat a l’avaluació negativa. La preocupació excessiva pel judici i la crítica dels altres pot portar a evitar situacions socials o laborals en les quals se sentin exposats a l’escrutini dels altres.

Evitació d’interaccions socials. Les persones amb TPE tendeixen a limitar les seves relacions socials i a evitar activitats grupals o situacions noves per temor al rebuig o al ridícul.

Impacte en l’àmbit laboral i personal. Com hem comentat, fins i tot pot interferir en el desenvolupament professional i en la capacitat per a establir i mantenir relacions saludables, la qual cosa pot portar a la pèrdua d’oportunitats i a l’aïllament social.

Detecció precoç

La detecció precoç és fonamental per a proporcionar els recursos necessaris als qui ho experimenten. Tant els propis afectats com les persones pròximes poden exercir un paper important en aquest procés. Informar-se sobre els signes i símptomes pot ajudar a reconèixer-los en un mateix o en les persones que ens envolten.

Establir un espai segur i de confiança per a parlar sobre els sentiments i preocupacions relacionats amb la salut mental pot facilitar la detecció precoç. Fomentar la comunicació oberta i sense judicis pot ajudar a identificar els desafiaments que enfronta la persona i buscar solucions junts.

És important estar atents als patrons de comportament característics del TPE, com l’evitació de situacions socials o laborals, la baixa autoestima i l’autocrítica excessiva, pot ajudar a identificar possibles senyals d’alerta i buscar ajuda professional quan sigui necessari.

Per a comprendre millor el trastorn, aquí hi ha alguns exemples que il·lustren com pot manifestar-se en la vida quotidiana:

Evitació d’oportunitats laborals. Una persona amb TPE podria evitar postular-se per a un ascens en el treball o canviar d’ocupació, fins i tot si tenen les habilitats necessàries, a causa de la por de ser jutjats o rebutjats pels seus col·legues o superiors.

Aïllament social. A vegades els afectats poden evitar activitats socials com a festes, reunions o esdeveniments socials, tement sentir-se avergonyit o rebutjat pels altres. Prefereixen quedar-se a casa i evitar qualsevol interacció social que els exposi a possibles crítiques o avaluacions negatives.

Dificultats en les relacions personals. També és comú que tinguin dificultats per a establir i mantenir relacions pròximes a causa de la seva por al rebuig o a ser ferits emocionalment. Poden evitar iniciar noves relacions o mantenir-se distants fins i tot en relacions existents.

Autoavaluació negativa. Tenir una baixa autoestima i una autocrítica excessiva també poden ser símptomes que ens poden fer sospitar. Poden sentir que no són prou bons o dignes en comparació amb els altres, la qual cosa els porta a evitar situacions que podrien posar-los en risc de confirmar aquestes creences negatives sobre si mateixos.

Banner servei de psicoteràpia online

Recolzament professional i tractament

Hem de tenir en compte que l’evitació constant i l’autoavaluació negativa poden augmentar el risc de desenvolupar altres problemes de salut mental, com la depressió o l’ansietat, ja que la persona se sent atrapada en un cicle d’evitació i malestar emocional. Per això us recomanem buscar ajuda professional per a iniciar un procés de tractament i recuperació al més aviat possible

Teràpia individual

La teràpia individual és una intervenció fonamental en el tractament de múltiples trastorns. Com a terapeutes especialitzats en trastorns de la personalitat, podem treballar de manera col·laborativa amb la persona afectada per a explorar els pensaments, sentiments i comportaments que contribueixen al manteniment del trastorn. A través d’enfocaments terapèutics basats en l’evidència, es poden identificar els patrons de pensament negatiu i les creences limitants que alimenten el problema.

Desenvolupament d’habilitats Socials

A més de treballar els aspectes cognitius del TPE, el tractament també pot centrar-se en el desenvolupament d’habilitats socials i d’afrontament. Això pot incloure la pràctica de tècniques d’assertivitat o la millora de la comunicació interpersonal. A través de l’adquisició d’aquestes habilitats, s’aconseguirà que la persona se senti més capacitada per a enfrontar situacions socials desafiadores i conrear relacions més satisfactòries.

Suport psicosocial

En fases més avançades de la teràpia, a vegades, participar en grups de suport i programes de rehabilitació psicosocial pot complementar la teràpia individual en proporcionar un entorn de suport i comprensió. En aquests grups, els individus poden compartir experiències, rebre retroalimentació constructiva i aprendre estratègies d’afrontament. A més, la participació en activitats recreatives i socials dins d’un entorn segur i estructurat pot ajudar a reduir l’aïllament social i promoure la connexió amb els altres.

Farmacoteràpia

Si bé la teràpia farmacològica no és l’enfocament principal en el tractament del TPE, en alguns casos pot considerar-se com una opció complementària. Els medicaments com els antidepressius i els ansiolítics poden ajudar a reduir els símptomes d’ansietat i depressió associats, proporcionant alleujament addicional mentre es treballa en la teràpia.

El Trastorn de Personalitat per Evitació és una condició mental que afecta enormement la vida diària i les relacions socials dels qui el pateixen. No obstant això, amb el suport adequat i el tractament oportú, és possible superar els desafiaments associats amb aquest trastorn i millorar la qualitat de vida. En aquest sentit, és fonamental promoure la consciència pública sobre el TPE i eliminar l’estigma associat als trastorns de la personalitat, perquè aquells que ho pateixen puguin rebre el suport i la comprensió que mereixen.

Vídeo de píndoles de psicologia sobre el trastorn per evitació del nuestre canal de Youtube