Skip to content

El trastorn d’ansietat generalitzada (TAG)

Chica tumbada y tapándose la cara con texto superpuesto sobre Trastorno de Ansiedad

El trastorn d’ansietat generalitzada (TAG) és un trastorn psicològic que mereix una atenció especial a causa del seu impacte significatiu en la vida quotidiana dels qui l’experimenten. Afectant aproximadament el 3-5% de la població, el TAG es manifesta a través d’una preocupació excessiva i persistent per una àmplia varietat de temes, des dels aspectes laborals i personals, fins als financers i escolars. És important comprendre que aquesta preocupació va més enllà de les preocupacions comunes i pot interferir àmpliament en la qualitat de vida dels qui ho experimenten.

En aquest sentit, no sols es limita a moments d’estrès agut o situacions particulars, sinó que s’arrela en la ment de la persona afectada, creant una sensació constant d’inquietud i malestar. Sovint, els individus amb TAG es troben atrapats en un cicle de preocupació, on l’anticipació d’esdeveniments futurs i els escenaris catastròfics dominen els seus pensaments.

És fonamental comprendre que el TAG no és simplement preocupar-se massa, és una condició clínica que requereix atenció i tractament adequats. Ser conscient d’aquesta condició és crucial, tant per als qui l’experimenten com per als seus sers estimats, ja que el suport pot marcar la diferència en el procés de recuperació.

Manifestacions del TAG

Les persones afectades experimenten una àmplia gamma de símptomes tant físics com emocionals. Encara que la preocupació és el símptoma central, aquesta pot manifestar-se de diferents maneres. En alguns casos, pot estar relacionada amb l’àmbit laboral, on la persona es preocupa constantment pel rendiment, l’estabilitat laboral o les relacions amb els companys de treball. En altres casos, la preocupació pot centrar-se en aspectes personals com la salut, les relacions familiars o la seguretat financera. Cal destacar que, la gravetat del trastorn radica en la seva capacitat per a infiltrar-se en múltiples aspectes de la vida, soscavant la qualitat de les relacions interpersonals, obstaculitzant l’acompliment laboral o acadèmic, i afectant negativament la salut física i emocional.

L’ansietat persistent pot generar símptomes físics com a tensió muscular, fatiga, problemes gastrointestinals, trastorns del son, marejos, maldecaps, palpitacions cardíaques, sudoració excessiva i dificultat per a respirar. Aquests símptomes poden ser angoixants i contribuir encara més a la sensació de malestar generalitzada.

Impacte del TAG en nens i adolescents

L’impacte del trastorn d’ansietat generalitzada en nens i adolescents és un tema de gran rellevància, ja que pot influir significativament en el seu desenvolupament emocional i social. Encara que es pot manifestar de forma similar en nens i adolescents que en adults, els seus efectes poden ser especialment desafiadors durant aquestes etapes de la vida.

En la infància, el TAG pot manifestar-se a través de preocupacions excessives sobre el rendiment escolar, les relacions amb els companys i les expectatives dels pares i mestres. Aquests nens poden sentir-se aclaparats per la pressió de complir amb les demandes acadèmiques i socials, la qual cosa pot portar a problemes d’autoestima, aïllament i dificultats per a concentrar-se a l’escola.

En l’adolescència, les preocupacions poden intensificar-se a causa dels canvis hormonals, les pressions socials i l’augment de les responsabilitats acadèmiques. Els adolescents poden experimentar ansietat relacionada amb el rendiment acadèmic, les relacions de parella, la imatge corporal i el futur professional. Aquesta ansietat pot afectar la seva capacitat per a socialitzar, participar en activitats escolars i gaudir d’una vida equilibrada.

A més de les preocupacions mentals i emocionals, el TAG en nens i adolescents també pot manifestar-se a través de símptomes físics, com a maldecaps, mals de panxa, fatiga i trastorns del son. Aquests símptomes poden interferir en la seva capacitat per a participar plenament en la vida diària, la qual cosa pot afectar negativament el seu benestar general i la seva qualitat de vida.

És important tenir en compte que el TAG en nens i adolescents no sols afecta a l’individu que l’experimenta, sinó també al seu entorn familiar i escolar. Els pares poden sentir-se angoixats en veure als seus fills sofrir, mentre que els mestres poden notar un deteriorament en el rendiment acadèmic i el comportament a l’aula.

Banner servei de psicoteràpia online

Tractament del TAG

El tractament del trastorn d’ansietat és un procés integral que combina diverses estratègies terapèutiques amb l’objectiu de reduir els símptomes d’ansietat i millorar la qualitat de vida del pacient. Aquest enfocament multifacètic abasta tant intervencions psicològiques com farmacològiques, adaptades a les necessitats individuals de cada persona.

Teràpia Cognitiu-Conductual (TCC)

La teràpia cognitiu-conductual (TCC) es considera el tractament de primera línia per al TAG. Aquesta modalitat terapèutica se centra en identificar i canviar els pensaments negatius i els patrons de comportament que perpetuen l’ansietat. A través de tècniques com la reestructuració cognitiva i l’exposició gradual a situacions temudes, els pacients aprenen a enfrontar les seves pors de manera efectiva i a desenvolupar habilitats per a controlar l’ansietat.

Medicació

En alguns casos, es pot considerar l’ús de medicaments per a ajudar a controlar els símptomes de l’ansietat. Els antidepressius, com els inhibidors de la recaptació de serotonina i noradrenalina (IRSN), són els medicaments més comunament receptats. Aquests o altres medicaments poden ajudar a regular els desequilibris químics en el cervell associats amb l’ansietat, proporcionant alleujament dels símptomes. Cal tenir en compte que la prescripció d’aquest tipus de medicaments sempre ha d’estar supervisada i controlada per un professional de salut mental, adequadament acreditat.

Teràpia familiar i de grup

La teràpia familiar també pot ser beneficiosa per a algunes persones. Aquestes modalitats terapèutiques ofereixen un espai segur per a compartir experiències, rebre suport emocional i aprendre habilitats d’afrontament d’altres individus que s’enfronten a desafiaments similars. La participació en grups de suport o programes educatius pot ajudar a reduir l’aïllament, fomentar el sentit de comunitat i proporcionar recursos addicionals per al maneig del TAG.

Suport i educació

A més del tractament professional, el suport i l’educació són fonamentals per a ajudar a controlar la seva situació. També és important que les persones amb TAG aprenguin a reconèixer els seus propis desencadenants d’ansietat i a desenvolupar estratègies eficaces.

La pràctica regular de tècniques de relaxació, com la respiració profunda, la meditació i el ioga, també pot ser beneficiosa per a reduir els símptomes d’ansietat i promoure el benestar emocional. A més, l’exercici regular, una alimentació saludable i un somni adequat poden ajudar a reduir l’estrès i millorar l’estat d’ànim en general.

En conclusió, el tractament del TAG és un procés individualitzat que requereix un enfocament integral i multidisciplinari. Amb la combinació adequada de teràpia psicològica, medicació quan sigui necessària i altres estratègies, les persones afectades poden aprendre a controlar la seva ansietat i recuperar el control de les seves vides. Sobretot en nens i adolescents, és fonamental buscar ajuda professional de manera primerenca i mantenir una actitud proactiva en el procés de tractament per a obtenir els millors resultats a llarg termini.

Miniatura de vídeo sobre la ansiedad
Vídeo de píndoles de psicologia sobre el trastorn d’ansietat generalitzada del nuestre canal de Youtube