Molt d’acord en estar al seu costat i fe’ls-hi saber que estem allà
gràcies pel consell

Respon